Koningsdag

Koningsdag

Amsterdam gebruikt nieuwe technologie voor crowd management tijdens Koningsdag 2014

For effective crowd management during large scale events, it is important to use reliable and realistiOmdat het van belang is om betrouwbare en realistische aannames ten grondslag te leggen aan maatregelen bij crowd management, heeft de gemeente Amsterdam een proef gedaan rond Koningsdag 2014. In opdracht van de gemeente werden door middel van een simulatiestudie de verwachte bezoekersstromen op Koningsdag zorgvuldig in kaart gebracht. Voor de simulatiestudie zijn gegevens over het aantal bezoekers uit voorgaande jaren gebruikt. Ook werden aannames gemaakt op basis van gegevens van diverse betrokken partijen zoals de NS en de café-eigenaren.

 De uitkomsten zijn tijdens Koningsdag gevalideerd met het ViSense systeem. Dit is zeer waardevol gebleken omdat door het nauwkeurig meten van de bezoekersaantallen kon worden vastgesteld dat de simulatiestudie een accurate voorspelling gaf. Bovendien kan de betrouwbare telinformatie direct worden gebruikt voor de voorbereidingen van Koningsdag 2015.

ViSense geeft een accurate weergave van het aantal arriverende, vertrekkende en aanwezige bezoekers. Deze informatie is live te bekijken door opdrachtgevers en handhavers, waardoor direct geanticipeerd kan worden op onverwachte veranderingen.

De gemeente Amsterdam is hiermee zeer vooruitstrevend om de veiligheid tijdens evenementen te waarborgen.

Date

30 december 2015

Categories

CrowdDynamics